Meny
Meny

Er du Apotek 1`s nye Azure Systemkonsulent?

Lørenskog IT Drift og Infrastruktur Søknadsfrist: 29.05.2020

Som Norges største apotekkjede innehar Apotek 1 en rekke komplekse tjenester. Flere av tjenestene er å regne som samfunnskritiske og det stilles dertil store krav til tilgjengelighet og sikkerhet. Apotek 1 har siste årene satset sterkt på skybaserte tjenester primært basert på Microsoft Azure, og dette er en utvikling vi kommer til å fortsette med og følgelig trenger vi å styrke vår kompetanse og kapasitet. 

Apotek 1 IT samarbeider i svært stor utstrekning med eierne sin sentrale IT organisasjon; Corporate IT (CIT). CIT og Apotek 1 samhandler svært tett mht Azure og kandidaten vil ha en sentral rolle i dette samarbeidet og det forventes at vedkommende behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Apotek 1 er stadig i endring og kandidaten vil inneha en sentral rolle i ulike prosjekter og initiativer. Det forventes av kandidaten trives i en rolle med høyt arbeidstempo, ny teknologi og variasjon mht oppgaver.

Apotek 1 oppbevarer og behandler en stor andel person- og helsesensitive data. Det stilles store forventninger til kandidatens etterrettelighet og skikkerhet. Kunnskap om GDPR og Helsenormen er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil gis.

Avdelingen drift og infrastruktur leverer basis driftstjenester av servere, nettverk, databaser etc. samt har en sentral rolle mht å tilrettelegge infrastruktur for IT avdelingen for øvrig. I tillegg er Drift og Infrastruktur ansvarlig for IT ServiceDesk, som leverer brukerstøtte til samtlige apotek og ansatte på Skårer og Narvik. Drift og Infrastruktur består per i dag av 15 dyktige og engasjerte medarbeidere, samt 2 vikarer.

Tiltredelse: Snarest 

Beliggenhet/Transport:

Apotek 1 Gruppens servicekontor holder til i moderne lokaler på Skårersletta i Lørenskog. Det er gode transportmuligheter til og fra Oslo og Lillestrøm, og det tar 15 minutter med bil fra Oslo Sentrum (kjører mot trafikken).

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil omfatte både daglig drift og videreutvikling av tjenestene i samarbeid med våre interne utviklere og arkitekter. Nøkkeloppgaver som forventes utført er blant annet:

 • være en spydspiss innen Azure og sammen med utviklere, forvaltere samt CIT. sikre en stabil og forutsigbar drift av våre tjenester i Azure
 • sammen med arkitekter og andre fagpersoner, både internt i Apotek1 men også i samarbeid med CIT og eventuelle tredjeparter, utvikle design og implementere nye tjenester i Azure
 • utarbeide og løpende oppdatere dokumentasjon, rutiner etc
 • deltagelse i ulike prosjekter

Kvalifikasjoner

 • 2-3 års operativ erfaring med Azure (herunder overvåkning, vedlikehold, recovery etc.)
  • eksempler på tjenester vi benytter utstrakt; Functions, ASE, Service Bus, APIM, Event Hub, VDI, Keyvault, SQL Managed Instance, ADF, Azure FW, NSG m.m.
 • 2-3 års operativ erfaring med Azure DevOps og ARM (herunder pipelines etc.)
 • 2-3 års operativ erfaring med scripting, spesielt mht bruk ifb ARM og PowerShell
 • det forventes at kandidaten har kompetanse innen nettverk da de fleste av våre tjenester i Azure er etablert ihht en streng sikkerhetsmodell hvor nettverket er sentralt
 • det forventes av kandidaten innehar erfaring og kompetanse innen automatisering for å oppnå effektivitet og forutsigbarhet
 • det er fordelaktig om kandidaten har en grunnleggende kjennskap til noen av følgende teknologier/produkter
  • MS SQL
  • Windows og Red Hat Linux Server operativsystem
  • Kubernetes

Utdanning

 • høyskole/Universitet, men erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • evne å arbeide selvstendig, ta initiativ og generelt tar ansvar for oppgaver
 • ha en genuin interesse av IT som fag og har et ønske om fortsette sin utvikling innenfor faget
 • være lojal mot Apotek 1 sine verdier, regler, prosesser og rutiner
 • arbeide systematisk og strukturert, i form av planer, dokumentasjon etc.
 • arbeid med flere parallelle oppgaver og til en viss grad takle en hektisk hverdag
 • sette seg inn i nye og komplekse problemstillinger
 • se løsninger fremfor problemer
 • være en lagspiller og som evner å kommunisere klart og presist med sine kolleger
 • være til en viss grad fleksibel mht at enkelte oppgaver vil måtte utføres utenfor regulær arbeidstid (for å unngå driftsavbrudd i for eksempel apotekenes åpningstid)

Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et selskap i sterk vekst og med god økonomi
 • personlige utviklingsmuligheter
 • gode lønnsbetingelser og attraktive personalgoder
 • vi i Apotek 1 ønsker å være best på kunnskap i vår bransje, og har en rekke kompetansehevende tiltak til våre medarbeidere
 • en spennende og utfordrende jobb i et selskap med god økonomi og sterk vekst
 • jobb i en kjede med ambisjoner - i flere år har Apotek 1 blitt kåret til bransjevinner i Norsk kundebarometer og har de mest fornøyde kundene
 • en arbeidsgiver som tar et tydelig samfunnsansvar innen omsorg og helse- vi samarbeider med Røde Kors for å styrke Røde Kors sitt humanitære arbeid lokalt
 • et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø - Apotek 1 har god fordeling på tvers av kjønn og alder, og med mange nasjonaliteter representert

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende 

Kontaktperson: Petter Fossum, Leder Drift og Infrastruktur, tlf:+47 45 48 43 28